Gwarancją realizacji naszej polityki jakości jest powszechna świadomość,
że odpowiedzialność za jakość spoczywa na wszystkich pracownikach.

Właściciel K&K Stone deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów do wdrożenia,
utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością,
spełniającego wymagania normy  PN-EN ISO 9001:2015.

 Firma K & K STONE certyfikowała się wedle

normy PN-EN ISO 9001:2015.

 

POLITYKA JAKOŚCI