O FIRMIE

K & K STONE jest firmą produkcyjno-handlowo, zajmującą się szeroko pojętą istotą materiałów węglowych.

W 2016 roku firma wdrożyła indywidualny System Zarządzania Jakością.

 

Polityka Jakości

Najważniejszym celem K & K Stone jest dostarczanie wyrobów spełniających pod każdym względem wymagania oraz oczekiwania jakościowe jej klientów.

Realizujemy to poprzez:

  • dostarczanie wyrobów o jakości zgodnej z wymaganiami Klientów,
  • zlecanie procesu produkcyjnego tylko sprawdzonym i zatwierdzonym dostawcom,
  • rozwój organizacji poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
  • budowanie świadomości jakościowej pracowników,
  • ciągłe doskonalenie realizowanych procesów.

Gwarancją realizacji tej polityki jest powszechna świadomość,

że odpowiedzialność za jakość spoczywa na wszystkich pracownikach.

Właściciel K & K Stone zapewnia niezbędne zasoby do wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, spełniającego wymagania normy  PN-EN ISO 9001:2015, zgodnie z otrzymanym Certyfikatem ISO 9001:2015 w 2017roku.