K&K STONE

Produkty z surowców mineralnych dla potrzeb hutnictwa
9

Nawęglacze

Ze względu na swoje specyficzne właściwości węgiel znajduje szerokie zastosowanie w metalurgii jako reagent chemiczny lub materiał pomocniczy. Z tego asortymentu można wymienić: nawęglacze, spieniacze żużla czy odtleniacze. Materiały te są produkowane głównie na bazie antracytu, koksu i grafitu.

9

Elektrody grafitowe

Oferujemy elektrody grafitowe importowane od sprawdzonych producentów z Europy i Chin. Poniżej trzy typy elektrod RP, HP, UHP wraz z opisem ich parametrów.

9

Aluminium

Oferujemy odtleniacze dla potrzeb hutnictwa, m.in. gąski, piramidki, granulaty

9

Żelazostopy

Żelazostopy znajdują zastosowanie w hutach i odlewniach. Oferowane przez nas materiały dostępne są w różnej granulacji. Możemy dostosować formę pakowania do indywidualnych potrzeb: big bagi, beczki, worki lub luzem.

nawęglacze

Nawęglacz to specjalnie przygotowany materiał węglowy. Zakres zastosowania nawęglaczy jest bardzo szeroki. Większość zaawansowanych technologicznie procesów metalurgicznych, chemicznych i innych stref przemysłowych nie jest możliwa bez nawęglacza.

Nawęglacz stosuje się w następujących procesach produkcyjnych:
• Podczas wytapiania stali o zmniejszonej zawartości żelaza.
• Podczas wytapiania stopu stali z węglem.
• Do spieniania żużli.
• Produkcja materiałów węglowych i grafitowych.
• W produkcji cementu.
• W produkcji filtrów itp.

W procesach stalowniczych nawęglacz dodawany jest w postaci kawałków do wsadu w celu zmniejszenia zużycia surówki we wsadzie metalicznym, natomiast w postaci rozdrobnionej dodawany jest do strumienia stali w czasie spustu do kadzi głównej w celu uzyskania żądanej zawartości węgla w stali.

4 + 6 =

Adres

ul. Kościuszki 214
42-440 Ogrodzieniec

Administracja