PRODUKTY, które w tym momencie oferujemy to:

  • SPIENIACZE;
  • NAWĘGLACZE: antracytowy; koksowy;
  • KARBURYTY;
  • BOKSYTY.

Wszystkie produkty jesteśmy w stanie przygotować na życzenie klienta, zgodnie z jego wymaganiami.
W ramach naszych linii produkcyjnych jesteśmy w stanie dostosować się do różnych wymagań naszych odbiorców.